E-signering av ramavtal

Statens inköpscentrals ramavtal signeras elektroniskt. Läs mer om detta i avsnitten nedan:

Elektronisk signering

Statens inköpscentral arbetar med fullt utvecklad e-upphandling från anbud till och med avtal. Samtliga statliga ramavtal undertecknas elektroniskt genom att båda parter signerar med e-legitimation.

TendSign, vårt upphandlingssystem, är integrerat med en tredjepartstjänst från ChamberSign (CSign) för verifikation av personers behörighet att teckna avtal (firmatecknare). 

När ramavtalet är signerat har du som ramavtalsleverantör tillgång till avtalet och det signerade kvittot via ditt konto på CSign. 

Hur gör du?

E-signeringen ställer följande krav på dig som blivande ramavtalsleverantör: 

  • Informera Statens inköpscentral om namn, e-postadress samt telefonnummer till den person som är avtalstecknare för det aktuella ramavtalet.
  • För att kunna utföra e-signering av Statens inköpscentrals ramavtalsdokument ska er firmatecknare (alternativt den person som har fullmakt för avtalstecknande) ha:
    1. en e-legitimation hos utfärdare av e-legitimationer. Observera att beställningen bör ske i god tid före avtalstecknande. CSign stöder ett flertal e-legitimationer. 

    2. ett konto hos ChamberSign för tjänsten CSign som ger rätt att signera avtal. Konto och signering av våra ramavtal via CSign är kostnadsfri för blivande ramavtalsleverantörer.

Du finner mer information på csign.se om beställning av e-legitimation och anslutning till CSign.