Till innehåll på sidan

Var finner jag information?

Statens inköpscentral erbjuder följande kanaler för information och dialog om våra förstudier, upphandlingar och ramavtal: 

Webbplatsen avropa.se

Nyhetsbrev

Kontakt med Statens inköpscentral

TendSign - upphandlingsverktyg

Webbplatsen avropa.se

Finn svar på frågor om våra förstudier, upphandlingar och ramavtalsområden här på avropa.se. 

Information på ramavtalssidorna

Informationen inom ett ramavtalsområde kan variera, men ofta förekommer följande dokument:

1. Upphandlingsdokument

  • det som tidigare benämndes förfrågningsunderlag (Består normalt av följande dokument: Inbjudan, administrativa förutsättningar och krav, Provning och utvärdering av anbud, Tekniska krav – Kravspecifikation, Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare. Sedan tillkommer ramavtalsspecifika bilagor).
  • ramavtalets huvuddokument
  • allmänna villkor
  • ev. särskilda villkor
  • kravkatalog
  • ramavtalsspecifika bilagor.

2. Dokument för avropsstöd

  • vägledning med bilagor
  • avropsblankett
  • avropsexempel.

På ramavtalssidorna får du också information om vilka organisationer som är avropsberättigade.

Information om seminarier och konferenser

Läs mer om och anmäl dig till kommande seminarier, konferenser och webbinarier.

Nyheter om förstudier, upphandlingar och ramavtal

Vi uppdaterar dagligen webbplatsen med nyheter rörande våra förstudier, upphandlingar och ramavtal.

Nyhetsbrev

Statens inköpscentrals nyhetsbrev ges ut ca sex gånger per år. Anmäl dig som prenumerant.

Kontakt med Statens inköpscentral

TendSign - upphandlingsverktyg

Anbud i Statens inköpscentrals ramavtalsupphandlingar lämnas ektroniskt via det webbaserade upphandlingsverktyget TendSign. Du kan registrera ett användarkonto på tendsign.com.

Sök efter annonser på tendsign.com genom att logga in, gå in under ”Annonser”, ”Aktuella annonser”, välj upphandlande enhet "Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet" och ”Aktuell upphandling och diarienummer”. 

Senast ändrad: 2022-09-22