Till innehåll på sidan

Vill du bli eller är du ramavtalsleverantör?

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter och även kommuner och regioner när det gäller IT och telekom.

För dig som vill bli ramavtalsleverantör har vi samlat information om vad det innebär att bli leverantör på de statliga ramavtalen i avsnitten

Du som redan är ramavtalsleverantör får i avsnittet 

kunskaper om vad det innebär att svara på avrop från avropsberättigade myndigheter och leverera till offentlig sektor.

Avsnittet

innehåller information om möjligheter att överpröva ett beslut till domstolen. 

Ta även del av 

Senast ändrad: 2022-12-12