Till innehåll på sidan

Arbetskläder och skor

Fas: Förstudie

Startdatum: december 2023

Slutdatum: februari 2024

Diarienummer: 23.2- 7472-2023

Kammarkollegiet har, bl.a. efter genomförd myndighetsenkät, funnit att kriterierna för att genomföra en upphandling av yrkeskläder och skor inte är uppfyllda och därav beslutat att avbryta förstudien.

Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Senast ändrad: 2024-02-20