AV och Videokonferens

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2019

Slutdatum: september 2020

Statens inköpscentral har påbörjat en förstudie som ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de befintliga ramavtalen för AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från både avropsberättigade myndigheter och leverantörer inom ramavtalsområdet för att kunna genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att anmäla dig på nedanstående länkar.

I förstudien studerar vi särskilt möjligheterna att uppnå mål 5 i den Nationella upphandlingsstrategin ”En offentlig upphandling som främjar innovation och alternativa lösningar”. Vi bjuder därför in leverantörer, statliga myndigheter, regioner och kommuner att presentera projekt och erfarenheter av nya lösningar som testats i verksamheten i s.k. pilotprojekt eller införandeprojekt.

Har du information om nya och innovativa lösningar inom ramavalsområdet? - Läs mer och anmäl er medverkan här

Välkommen att kontakta projektledare Fredrik Engvall vid frågor eller synpunkter.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte