Till innehåll på sidan

Cirkulära möbelavtal

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2023

Slutdatum: juni 2024

Diarienummer: 23.2-12704-2023

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av de befintliga ramavtalen för Cirkulära möbelflöden. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Mattias Ek, ansvarig projektledare.

Senast ändrad: 2023-11-20