Cirkulära möbelflöden

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2019

Slutdatum: mars 2020

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Cirkulära möbelflöden för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Vi kommer inom kort att påbörja en upphandling, mer information kommer att finnas på upphandlingssidan.

Välkommen att kontakta ansvarig projektledare Niklas Björns vid frågor eller synpunkter.