Datacenter och Telefoniprodukter

Fas: Förstudie

Startdatum: december 2018

Slutdatum: april 2019

Förstudien ska beskriva nuläget och erfarenheter från användningen av ramavtalen Datacenter och Telefoniprodukter. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg inför kommande ramavtalsupphandling.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som användare av ramavtalen, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.