Datacenter och Telefoniprodukter

Fas: Förstudie

Startdatum: december 2018

Slutdatum: maj 2019

Förstudien ska beskriva nuläget och erfarenheter från användningen av ramavtalen Datacenter och Telefoniprodukter. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg inför kommande ramavtalsupphandling.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som användare av ramavtalen, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig.