Till innehåll på sidan

Datacenter

Fas: Förstudie

Startdatum: februari 2024

Slutdatum: september 2024

Diarienummer: 23.2. 1068-2024

En förstudie gällande behovet av Datacenter, både hårdvara och tjänster har startat. Förstudien ska undersöka behovet och marknaden för Datacenter inom områdena motsvarande nuvarande ramavtal; Datacenterlösningar, Nätverk och säkerhet samt Servrar och lagring. Dessa ramavtal löper, efter maximalt nyttjande av förlängningsoptioner t.o.m. 2026-03-31, 2026-10-18, 2026-03-01 respektive 2024-12-31.

Förstudien ska sammanfatta aktuellt behov inom området samt tidigare erfarenheter av användningen av de aktuella ramavtalsområdena. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan i vår referensgrupp

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan i leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behoven hos avropande organisationer men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader. I det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida leverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte
Senast ändrad: 2024-02-07