Fordonsförhyrning

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2019

Slutdatum: mars 2020

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Fordonsförhyrning för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Vi kommer inom kort att påbörja en upphandling, mer information kommer att finnas här

Välkommen att kontakta projektledare William Friberg vid frågor eller synpunkter.