Hotelltjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: februari 2020

Slutdatum: november 2020

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de befintliga ramavtalen för hotelltjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet. I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från både avropsberättigade myndigheter och leverantörer inom ramavtalsområdet för att kunna genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig!