Innovationsmäklare

Fas: Förstudie

Startdatum: april 2018

Slutdatum: oktober 2019


Förstudierapporten för Innovationsmäklare finns publicerad här på denna sida.

Frågor om förstudierapporten kan ställas till ansvarig projektledare, Fredrik Engvall.

Om förstudien

Förstudien avser ett nytt ramavtalsområde av så kallade innovationsmäklare. Målsättningen med kommande ramavtal är att underlätta för upphandlande myndigheter att få tillgång till innovativa produkter (varor och tjänster) samt för leverantörer att sprida sina innovativa produkter till offentlig sektor.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en gemensam förstudie för att möta behovet hos offentlig sektor, dvs statliga myndigheter, kommuner och regioner.