Klienter och mobiltelefoner

Fas: Förstudie

Startdatum: mars 2019

Slutdatum: september 2019

Förstudien ska beskriva nuläget och erfarenheter från användningen av ramavtalen Klienter och Mobiltelefoner. Förstudien ska vidare klargöra möjlig omfattning, inriktning, utformning och upplägg inför kommande ramavtalsupphandling. Den inkluderar även den avbrutna upphandlingen Klienter och Mobiltelefoner med avropsform samtliga villkor fastställda och förstudien ska undersöka förutsättningar för att göra ett ramavtal som även omfattar någon form av fördelningsnyckel.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som användare av ramavtalen, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig.

 

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte