Till innehåll på sidan

Klienter samt Klienter och mobiltelefonlösningar

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2023

Slutdatum: mars 2024

Diarienummer: 23.2-10222-2023

En förstudie gällande behovet av nya ramavtal för Klienter samt Klienter och mobiltelefonlösningar har startat. Förstudien ska undersöka behovet och marknaden för bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner samt tillhörande produkter och tjänster.

Förstudien kommer ha ett nära samarbete med förstudien Cirkulär hårdvara.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan i vår referensgrupp

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan i leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behoven hos avropande organisationer men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader. I det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida leverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte
Senast ändrad: 2023-09-04