Konferenser och möten 2019

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2018

Slutdatum: mars 2019

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp både från avropande myndigheter och leverantörer av konferenstjänster. Vi kommer att genomföra referensgruppsmöten i Stockholm, enkäter och större möten med leverantörer av konferenser på olika orter i Sverige. Under våren har vi planerat att genomföra leverantörsmöten på följande orter: Skellefteå, Sundsvall, Falun, Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Mer om dessa möten kommer vi att presentera här på avropa när vi har ett färdigt program.

Vi efterlyser deltagare från avropande myndigheter till våra referensgruppsmöten, är du intresserad kontakta Kjell Kimström eller Birgitta Österman på Statens inköpscentral.