Konferenser och möten 2019

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2018

Slutdatum: maj 2019

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området.