Konferenser och möten 2019

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2018

Slutdatum: mars 2019

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp både från avropande myndigheter och leverantörer av konferenstjänster. Vi kommer att genomföra ett referensgruppsmöte i Stockholm torsdag den 14 mars, är du intresserad kontakta Kjell Kimström eller Birgitta Österman på Statens inköpscentral.  Vi kommer även att skicka ut enkäter till avropande myndigheter.

Under slutet av februari och i början av mars genomför Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet informationsseminarier och dialogmöten för leverantörer på följande orter: Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Skellefteå, Sundsvall och Falun. Anmäl dig här