Konferenser och möten

Fas: Förstudie

Startdatum: januari 2022

Slutdatum: december 2022

Diarienummer: 23.2-561-22

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Konferenser och möten. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Lisa Sundberg, ansvarig projektledare.

Senast ändrad: 2022-10-24