Konferenser och möten

Fas: Förstudie

Startdatum: januari 2022

Slutdatum: december 2022

Diarienummer: 23.2-561-22

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Konferenser och möten. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Lisa Sundberg, ansvarig projektledare.

Inbjudan till referensgruppsmöte avseende Konferenser och möten förpersoner som är anställda inom myndigheter

Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra våra upphandlingar och efterföljande ramavtal. Därför är era synpunkter mycket värdefulla ock viktiga i vårt arbete. Vi vill gärna ta del av era erfarenheter och önskemål inför kommande upphandling.

Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats eller digitalt via Skype. Anmälan sker på nedanstående länkar.

Plats: World Trade Center
Tid: 29 augusti 9.30-14.30

Plats: Digitalt via Skype
Tid: 2 september 9.00-12.00

Senast ändrad: 2022-06-28