Kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2019

Slutdatum: mars 2020

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie inom området kort för identifiering och behörighetskontroll för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Vi kommer inom kort att påbörja en upphandling, mer information kommer att finnas här på avropa.

Välkommen att kontakta projektledare Renée Skiver vid frågor eller synpunkter.