Kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2019

Slutdatum: mars 2020

Statens inköpscentral startade den 3 september ett förstudieprojekt med syfte att utreda behovet kring en ny upphandling inom området kort för identifiering och behörighetskontroll. Förstudien ska kartlägga marknaden och behovet. Förstudien vänder sig, på behovssidan, till statliga myndigheter, kommuner och regioner, det vill säga de som har avropat eller kunnat avropa inom området tidigare. Gällande marknaden är projektet intresserad av att träffa befintliga ramavtalsleverantörer och även leverantörer som kan tänkas bli ramavtalsleverantör om upphandling kommer att genomföras på nytt. Förstudien ska bland annat genomföra möten med kunder så väl som leverantörer och är man intresserad av att delta i förstudien går det bra att kontakta projektledare Renée Skiver via epost.

Området är inne i en period gällande strategiska beslut vilket gör att förstudieprojektet gärna tar emot information och gärna träffar personer som har insyn i hur hantering av till exempel statliga identitetshandlingar kommer att hanteras i framtiden.

Förstudien ska pågå fram till och med den 16 mars 2020 där efter fattas beslut om eventuell ny upphandling.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Jag anmäler mig till referensgrupp

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.

Jag anmäler mig till leverantörsmöte