Litteratur

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2019

Slutdatum: februari 2020

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Litteratur för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Vi kommer inom kort att påbörja en upphandling, mer information kommer att finnas här

Välkommen att kontakta projektledare Birgitta Engström vid frågor eller synpunkter.