Till innehåll på sidan

Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2023

Slutdatum: april 2024

Diarienummer: 23.2 12618-2023

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU).
Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet.
Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Adam Poellinger, ansvarig projektledare.

Leverantörsmötena för förstudien är avslutade och referensgruppsmötet är genomfört.

Extern remiss

Inför eventuell kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets och organisationsutveckling inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till en del av ett upphandlingsdokument, samt fylla i prisuppgifter i ett excel-dokument. Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet.

Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande dokument:

För mer information om den externa remissen, vänligen läs bilaga ”Information om extern remiss”.

Synpunkter bifogas via e-post till: Adam Poellinger, ansvarig projektledare. Vänligen inkom med

era synpunkter på denna externa remiss senast 2024-03-01.

Senast ändrad: 2024-02-14