Managementtjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: februari 2018

Slutdatum: augusti 2018

Statens inköpscentral har inlett en förstudie som ska resultera i en eventuellt kommande upphandling av managementtjänster. Förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en upphandling inom området.

Välkommen att kontakta projektledare Åsa Fröding vid frågor eller synpunkter.