Prenumerationstjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2018

Slutdatum: april 2019

Vi har påbörjat en förstudie som ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av det befintliga ramavtalet för prenumerationstjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området.

Projektet vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du använder vårt ramavtal och arbetar en avropsberättigad myndighet eller är leverantör och vill bidra med dina synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Anmäl medverkan till leverantörsmöten

För att nå framgång i upphandling av statliga ramavtal är det av största vikt att ha god kännedom om behovet av varor och tjänster men också om vad marknaden kan erbjuda. Förstudien omfattar därför bl.a. en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader och i det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Under förstudien kommer vi därför att bjuda in ett antal leverantörer för möten. Välkommen att anmäla ditt intresse att delta i detta arbete. Anmälan sker via länken.