Profil- och presentartiklar samt Presentkort

Fas: Förstudie

Startdatum: oktober 2021

Slutdatum: augusti 2022

Diarienummer: 23.2-8712-2021

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av de befintliga ramavtalen för profil- och presentartiklar samt presentkort. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom dessa ramavtalsområden.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom de två ramavtalsområdena. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Elinor Jurold Borell, ansvarig projektledare.

Slutdatum för förstudien är framflyttat till augusti, därefter beslutas om en upphandling ska genomföras eller inte.

Senast ändrad: 2022-05-17