Programvaror och tjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2020

Slutdatum: januari 2021

Diarienummer: 23.2-4872-20

Idag finns fyra statliga ramavtal inom familjen Programvaror och tjänster. Med fullt ut nyttjade optioner löper avtalen längst t.o.m. 2023-05-31.

Statens inköpscentral kommer att genomföra en förstudie som levererar en förstudierapport som beskriver aktuellt behov och erfarenheter av användningen av gällande ramavtal på området. Marknadens utbud ingår också i förstudien. I förstudien kommer omfattning, inriktning, utformning och upplägg för eventuell kommande upphandling inom Programvaror och tjänster att klargöras.

Information om medverkan i referensgrupp och deltagande i leverantörsmöten kommer senare.