Programvaror och tjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2020

Slutdatum: april 2021

Diarienummer: 23.2-4872-20

Idag finns fyra statliga ramavtal inom familjen Programvaror och tjänster. Med fullt ut nyttjade optioner löper avtalen längst t.o.m. 2023-05-31.

Statens inköpscentral kommer att genomföra en förstudie som levererar en förstudierapport som beskriver aktuellt behov och erfarenheter av användningen av gällande ramavtal på området. Marknadens utbud ingår också i förstudien. I förstudien kommer omfattning, inriktning, utformning och upplägg för eventuell kommande upphandling inom Programvaror och tjänster att klargöras.

Information om medverkan i referensgrupp och deltagande i leverantörsmöten kommer senare.

Vid frågor om avrop från nu gällande ramavtal, vänligen kontakta istället ramavtalsansvarig. Kontaktuppgifter framgår på sidan för respektive ramavtal som ni finner länkat till höger på denna sida: Till nuvarande avtal.

Senast ändrad: 2020-11-11