Resebyråtjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2022

Slutdatum: april 2023

Diarienummer: 23.2-12271-2022

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Resebyråtjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Niklas Björns, ansvarig projektledare.

Senast ändrad: 2022-11-18