Städtjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2019

Slutdatum: mars 2020

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de befintliga ramavtalen för Städtjänster, Stockholm. Förstudien kommer att se över möjlighet till geografisk breddning, omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från både avropsberättigade myndigheter och leverantörer inom ramavtalsområdet för att kunna genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet, eller du som leverantör, har frågor eller vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att kontakta projektledare Fredrik Björnström.