Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: juni 2023

Slutdatum: december 2023

Diarienummer: 23.2-6396-2023

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Tryckeritjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Christer Öberg, ansvarig projektledare.

Senast ändrad: 2023-06-14