Upphandlingsverktyg för Kammarkollegiet

Fas: Förstudie

Startdatum: maj 2019

Slutdatum: maj 2020

Om förstudien

Kammarkollegiet avser konkurrensutsätta myndighetens behov av upphandlingsverktyg som används av Statens inköpscentrals egna verksamhet vid upphandling av ramavtal samt för myndigheten Kammarkollegiets egna inköp. Detta är inte en förstudie för ett statligt ramavtal avseende upphandlingsverktyg, vid behov av upphandlingsverktyg finns möjlighet till avrop från Statens inköpscentrals ramavtal inom Programvaror och tjänster.

En marknadsundersökning inleds för att kartlägga utbudet och samla information som kan ligga till grund för utformning av kravställning, kontrakt och inköpet i övrigt. Avsikten är att genomföra konkurrensutsättningen under andra kvartalet 2020. Beslut om upphandlingsförfarande har inte fattats, huvudinriktningen är dock att genomföra avrop från aktuellt ramavtal inom Programvaror och tjänster.

Leverantörer av upphandlingsverktyg välkomnas att kontakta projektledaren för mer information.

Har du erfarenhet av att lämna anbud i upphandlingar, eller har du övervägt att göra det? Även du är välkommen att kontakta projektledaren. Ett av målen med projektet är att säkerställa att upphandlingsverktyget underlättar för anbudsgivare i samband med anbudsinlämning. Såväl erfarna som mindre erfarna anbudsgivares synpunkter och önskemål efterfrågas.

Välkommen att kontakta projektledaren, Arman Borghem, vid frågor eller synpunkter.