Utrikes hotell

Fas: Förstudie

Startdatum: april 2018

Slutdatum: oktober 2018

Statens inköpscentral har inlett en förstudie som ska resultera i en eventuellt kommande upphandling av Utrikes hotell.

För närvarande finns inte några statliga ramavtal inom området Utrikes hotell. Statens inköpscentral har inte tidigare genomfört upphandling inom ramavtalsområdet.

Projektet ska utreda de statliga myndigheternas behov och marknadens utbud av utrikes hotelltjänster och lägga grunden för en eventuellt kommande upphandling inom området.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du väldigt välkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta projektledare Maria Holmberg vid frågor eller synpunkter.