Webbaserat kontorsstöd

Fas: Förstudie

Startdatum: september 2018

Slutdatum: februari 2019

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie gällande webbaserat kontorsstöd.

Både dagens och kommande ramavtal avseende Programvaror & tjänster omfattar webbaserat kontorsstöd, dock krävs det av avropande myndighet att de gör ett omfattande arbete gällande både tekniska och rättsliga aspekter inför sitt avrop. Vidare har det i utredningar framkommit att en del molntjänster är svåra för offentlig sektor att nyttja p.g.a. t.ex. GDPR, OSL och Säkerhetsskyddslagen. Exempel på det är att avtalskonstruktionen är för komplex för myndigheten, avtal som ändras ofta, underleverantörer som kan läggas till utan att myndigheten i praktiken kan neka den nya underleverantören samt att utländska rättsvårdande myndigheter kan bereda sig tillgång till myndighetens information.

Med webbaserat kontorsstöd avses helt integrerad och webbaserad e-post, ordbehandling, kalkylark, presentation, chatt, fillagring och dokumenthantering.

Förstudien utredde förutsättningslöst om det går att upphandla ett ramavtal för webbaserat kontorsstöd som är tekniskt, funktionellt och rättsligt intressant för offentlig sektor.

Välkommen att kontakta projektledare Daniel Melin vid frågor eller synpunkter.