Andra statliga ramavtal

Ekonomistyrningsverket (ESV) upphandlar statliga ramavtal för personal- opch ekonomiadministrativa system och tillhörande tjänster. Kammarkollegiet kommer från och med den 1 januari 2018 att ta över ESV:s uppdrag.

Riksgälden (RGK) upphandlar statliga ramavtal för betaltjänster.