Anmälningsformulär för ny resebyrå

Om en myndighet byter/lägger till en resebyrå måste Statens inköpscentral få meddelande om detta så att avtalen kan kopplas upp och att rätt information skickas ut.

 

 

Resebyråns uppgifter:
(behövs för att avtalen skall bli uppkopplade)

 

Senast ändrad: 2022-04-20