Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar

Statens inköpscentral har av regeringen fått uppdrag att utveckla en avropstjänst för tolkar för att underlätta avropsförfarandet inom ramavtalsområdet tolkförmedlingstjänster samt att underlätta och möjliggöra uppföljning av levererade tjänster och fakturakontroll. Alla myndigheter som är avropsberättigade enligt ramavtalet för tolkförmedlingstjänster kommer att kunna använda avropstjänsten.

Under sommaren och hösten har det genomförts en pilotdrift av avropstjänsten av några användare inom ett antal myndigheter. Avropstjänsten beräknas att kunna öppnas upp för samtliga avropsberättigade i början av 2020. Om du vill börja använda tjänsten redan nu eller har frågor, var vänlig kontakta tolkar.avropa@kammarkollegiet.se.

Här finns översiktlig information om hur man använder avropstjänsten.

Här finns information om hur man själv kan lägga upp och administrera egna enheter i avropstjänsten.