Underrättelse om avsteg från användning av ramavtal

Underrättelse om avsteg kan och ska lämnas av myndigheter under regeringen enligt 4 § förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Organisationer som deltar via bekräftelse ska inte lämna underrättelse om avsteg.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister.

Vi avser att göra en egen upphandling och vill därför lämna underrättelse om avsteg från användandet av statligt ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral.

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering. Läs mer här.

Vi kommer skicka en bekräftelse på att vi mottagit er underrättelse om avsteg inom kort.

Skäl för att genomföra en egen upphandling

3. Upphandligen avser