Till innehåll på sidan

Avbokning av tjänst

I tabellen visas, för respektive deltagarspann, hur många dagar före konferensstart som avbokning av en procentuell andel (100, 75, 50, 25 och 5 procent) av det avtalade konferenspriset kan ske utan kostnad för Avropsberättigad.

Vid avbokning senare än i tabellen angivet antal dagar har Ramavtalsleverantören rätt att debitera hela det avtalade konferenspriset minus den procentsats som tillåts vid tidpunkten för avbokningen.

Vid avbokning inom spannet 61-150 deltagare, som innebär att antalet deltagare blir färre än 61, har Ramavtalsleverantören rätt att för kvarstående deltagare debitera priset för lokalkostnad baserat på 61 deltagare.

Vid avbokning inom spannet 151 och fler som innebär att antalet deltagare blir färre än 151, har Ramavtalsleverantören rätt att för kvarstående deltagare debitera priset för lokalkostnad baserat på 151 deltagare.

Andel  avbokning upp till och med angiven procent av det avtalade konferenspriset

Bokat antal deltagare

5-20

Bokat antal deltagare

21-40

Bokat antal deltagare

41-60

Bokat antal deltagare

61-80

Bokat antal deltagare

81-150

Bokat antal deltagare

151-250

Bokat antal deltagare

251-500

Bokat antal deltagare

501 och fler

100 14 30 30 40 60 90 120 180
75 10 21 21 30 40 60 90 120
50 7 14 14 21 30 40 60 90
25 3 7 7 14 21 21 30 60
10 2 3 5 7 14 14 21 30
5 1 1 3 3 7 7 14 21

 

Avbokning ska ske skriftligt.

OBS! Avtalat pris är exkl. moms. Det innebär att avbokningskostnaden beräknas på pris exkl. moms.

Senast ändrad: 2024-05-27