Lagar och förordningar

 

Bestämmelser om statlig inköpssamordning

Lagar och förordningar

För att ta del av aktuella lagar och förordningar hänvisar vi till Upphandlingsmyndighetens stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling.

Rättskällor

Lagrummet
Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Senast ändrad: 2022-08-29