Lagar och förordningar

Nya upphandlingslagar från och med 1 januari 2017

  • Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145)
  • Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (SFS 2016:1146)
  • Lag om upphandling av koncessioner (SFS 2016:1147)
  • Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (SFS 2016:1029)

För upphandlingar som genomförts före den 1 januari 2017 gäller lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling.

Bestämmelser om statlig inköpssamordning

Mer information om gällande regelverk finner du på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Rättskällor

Lagrummet

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Senast ändrad: 2015-04-28