Personuppgiftsbehandling

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inhämtar och vidarebehandlar personuppgifter via denna webbplats i samband med anmälan till utbildningar och konferenser, anmälan till företrädarregistret och anmälan till digitala prenumerationer. Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar.

Statens inköpscentral arbetar aktivt med frågor som rör behandling av personuppgifter och hantering inför, under och efter avrop från ramavtalen. Dataskydd och personuppgiftsbehandling ingår som en del i fokusområdet Informationssäkerhet. I syfte att underlätta för avropsberättigade myndigheter har Statens inköpscentral bland annat tagit fram ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal, som kan användas vid avrop.

Läs mer om Kammarkollegiets behandling av personuppgifter via avropa.se

Läs mer om personuppgiftsbehandling i samband med avrop från ramavtalen

Senast ändrad: 2020-01-22