Offentlig upphandling


Offentlig upphandling - Sverige

Kommerskollegium

Kommerskollegium är en expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik, den svarar bland annat för information om upphandlingsfrågor med internationell anknytning.

Konkurrensverket

Konkurrensverket har dels i uppgift att bedriva tillsyn och ge stöd inom konkurrensområdet och dels att bedriva tillsyn inom upphandlingsomrdådet. 

Riksgälden

Riksgälden har ramavtal för betalningstjänster, korttjänster, resekontotjänster och förbetalda korttjänster.

Sveriges Offentliga Inköpare

SOI är en ideell förening bestående av offentliga beslutsfattare, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer i frågor om offentlig upphandling. 

 

Offentlig upphandling - EU

Public Procurement

EU:s webbplats med policy, direktiv, rapporter om Public Procurement m.m.

Databasen Tenders Electronic Daily, TED

TED (Tenders Electronic Daily) erbjuder via sin webbplats kostnadsfri information om upphandlingar i Europa.

SIMAP

EU:s webbplats SIMAP med information om offentlig upphandling i Europa.

Single Face To Industry, SFTI

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Nätverket för elektroniska affärer, NEA

NEA är den ledande nationella organisationen som aktivt bidrar till att göra Sverige till föregångsland när det gäller elektronisk handel.

Europeiska kommissionen

EU-kommissionens webbplats om nationell lagstiftning och EU-regler för e-handel