Planerade förstudier

Bemanningstjänster
Datacenter och telefoniprodukter
Drivmedel
e-böcker
Facility management
Flygresor utrikes
Fordonsförhyrning
Företagshälsovård
Konferenser och möten 2019
Molntjänster
Resebyråtjänster
Språk och översättning
Städtjänster
Tidningar och böcker
Tjänstefordon
Tryckeritjänster
Utvecklingsprojekt Benchmark
Utvecklingsprojekt Enkla underlag