Företagshälsa

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Ramavtalet Företagshälsa omfattar Proaktiva tjänster och Reaktiva tjänster, samt övriga åtaganden som ingår i ramavtalet. Ramavtalet är ortsbaserat. Här gäller förnyad konkurrensutsättning som innebär att avrop ska föregås av en skriftlig avropsförfrågan som skickas till de leverantörer som är i stånd att leverera.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-05-16