Skulle vilja ha möjlighet till leverans av konsulter både i Kalmar och i Stockholm, går det i samma avrop eller måste jag göra två?

Då Kalmar och Stockholm är två separata geografiska områden med olika leverantörer så måste två separata avrop göras riktade till leverantörerna i de båda områden.

Senast ändrad: 2021-12-17