Vi hittar ingen avropsmall för rangordnat avrop, finns det?

För rangordnade avrop finns ingen avropsmall. Ni kontaktar leverantör nr 1 och avropar direkt från dem. Ett mail kan vara bra att skicka där ert avrop preciseras.

Senast ändrad: 2021-12-17