Vad är en hybrid-tjänst?

En hybrid-tjänst är en kombination av två eller flera olika arbetsuppgifter från tjänsterna i ramavtalet för kontorstjänster. Avrop av hybrid kan enbart avropas i förnyad konkurrensutsättning och kompetenskraven definieras vid avrop. En förutsättning är att ingen av tjänsterna som efterfrågas avser mindre än 20 % av en heltid.

Senast ändrad: 2021-12-17