Vi behöver inte konsulten den hela avropade tiden, kan vi säga upp i förtid?

Om uppdraget sägs upp i förtid ersätts Ramavtalsleverantören i enlighet med timpriset som utgår för aktuell konsult/-er. Om Ramavtalsleverantören under den aktuella tidsperioden kan hyra ut uthyrd konsult till annan utgår ingen ersättning enligt denna punkt. Ersättning utgår vidare aldrig för längre tid än som återstår enligt Kontraktet.
För uppsägningstider se Avbokningsmatris på Avropa.se

Senast ändrad: 2021-12-17