Frågor och svar om Kontorstjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 800 timmar samt hybrid och interimschef)

Anställning

  • Vi vill anställa en konsult som arbetat hos oss tillfälligt vad gäller?

Avrop

  • Vi vill ha ett möte med föreslagen konsult. Är det ok att göra så?
  • Skulle vilja ha möjlighet till leverans av konsulter både i Kalmar och i Stockholm, går det i samma avrop eller måste jag göra två?

Avropa

  • Vi letar efter en vaktmästeritjänst i ramavtalet Bemanningstjänster utan lycka. Finns den tjänsten att avropa?

Pris

  • Vilka priser gäller för en förnyad konkurrensutsättning?

Uppsägning

  • Vi behöver inte konsulten den hela avropade tiden, kan vi säga upp i förtid?

Övrigt

  • Vi behöver avropa en chefscontroller under en pågående rekrytering och funderar på om Bemanningsavtalet är det rätta för den typen av konsult?
  • Vi skulle vilja ha ett ganska brett ramavtal där vi ska kunna avropa konsulter allteftersom behovet uppkommer?
  • Vad är en hybrid-tjänst?