Vi vill ha ett möte med föreslagen konsult. Är det ok att göra så?

Ni har rätt att be om en kandidatpresentation. Det kan vara ett samtal eller intervju där ni säkerställer kvalifikationerna. Se Upphandlingsdokumentet, 5.9 Intervju, för mer information.

Senast ändrad: 2021-12-17