Vilka priser gäller för en förnyad konkurrensutsättning?

För avrop som görs i förnyad konkurrensutsättning gäller fri prissättning.

Senast ändrad: 2021-12-17