Vi vill anställa en konsult som arbetat hos oss tillfälligt vad gäller?

Om en konsult söker och får samma tjänst som man tidigare varit inhyrd för att utföra och det finns samband i tid för uthyrningen får en (1) månads uthyrningskostnad debiteras som rekryteringskostnad. Detta gäller förutsatt att uthyrd konsult varit uthyrd i mindre än sex (6) månader. Om uthyrningen varat längre än sex (6) månader får ingen rekryteringskostnad debiteras.

Senast ändrad: 2021-12-17