Vi letar efter en vaktmästeritjänst i ramavtalet Bemanningstjänster utan lycka. Finns den tjänsten att avropa?

Vaktmästartjänster avropas genom tjänsten Internservice.

Senast ändrad: 2021-12-17