Vi skulle vilja ha ett ganska brett ramavtal där vi ska kunna avropa konsulter allteftersom behovet uppkommer?

Avrop måste göras när behovet uppstår. Med specifikt behov avses att det vid avropstillfället specificeras hur många som ska rekryteras, när i tiden och vilken tjänst det rör sig om. Att bara teckna ett generellt kontrakt eller leveransavtal över tid kan ses som ett ramavtal i ramavtalet vilket enligt praxis inte är tillåtet.

Senast ändrad: 2021-12-17