Vi behöver avropa en chefscontroller under en pågående rekrytering och funderar på om Bemanningsavtalet är det rätta för den typen av konsult?

Om behovet är en Interimschef för att fylla tillfälliga eller längre behov i väntan på rekrytering eller vid andra vakanser som till exempel sjukdom eller tjänstledighet kan interimschef avropas via förnyad konkurrensutsättning. Kompetenskrav ska definieras vid avrop.

Senast ändrad: 2021-12-17